user_mobilelogo

Onze vereniging bestaat al heel wat jaren; zij werd in 1935 opgericht, en in 1938 goedgekeurd bij Koninklijk besluit. Langzaam groeide de vereniging tot zijn huidige vorm. Waar de grond vroeger met name werd gebruikt voor het verbouwen van voedsel, kreeg de vereniging steeds meer een vrijetijds karakter.

hoofdpad

  thumbnail

Enkele hoogtepunten uit ons bijna 100-jarige bestaan:

1966 Ons Clubhuis wordt gebouwd

1973 Er worden waterleidingen gelegd en ieder huisje krijgt water

1975 In alle huisjes worden watermeters geplaatst

1983 Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van de riolering 

1986 In het clubhuis komt een toiletgroep

1991 Alle huisjes krijgen de beschikking over elektriciteit

1995 Naast het clubhuis wordt een kantoor gebouwd 

2003 Er komt buitenverlichting op het complex